لیست دستگاه‌های موجود

مدلقدرت پردازشوضعیتقیمت
Bitmain Antminer S1995Thآک330،000،000
WhatsMiner M32s68Thآک216،000،000
WhatsMiner M32s62Thآک185،000،000
WhatsMiner M32s58Thآک173،000،000
whatsminer M21s60Thآک176،000،000
MicroBT Whatsminer M21s56Thاستوک137،000،000
whatsminer M21s58Thاستوک143،000،000
Bitmain Antminer T17+50Thاستوک107،000،000
Innosilicon T2Tz30Thاستوک57،500،000
Ebang Ebit E9.316Thاستوک16،800،000
Bitmain Antminer S9j14.5Thاستوک23،500،000
کارت گرافیک Sapphire RX 59030Mhنو20،200،000

آخرین مطالب

مطالب منتخب

بازگشت به بالا